Tag Archives: Vien Đong College

Trường Cao đẳng Viễn Đông

Tên trường: Cao đẳng Viễn Đông (Tên tiếng Anh: Vien Đong College, Ký hiệu: CDV) Tên tiếng Anh: Vien Dong College Mã trường: CDD0223 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo […]