Tag Archives: Công viên phần mềm Quang Trung

Trường Cao đẳng Viễn Đông

Tên trường: Cao đẳng Viễn Đông (Tên tiếng Anh: Vien Đong College, Ký hiệu: CDV) Tên tiếng Anh: Vien Dong College Mã trường: CDD0223 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo […]

Trường Cao đẳng Sài Gòn

Tên trường: Cao đẳng Sài Gòn Mã trường: CĐĐ0209 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Liên kết Quốc tế CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp […]

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic (Cơ sở TPHCM)

 trường : Cao đẳng FPT Polytechnic (Cơ sở TPHCM) Tên trường:Cao đẳng FPT Polytechnic ( FPT Polytechnic ) Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Các […]