Tag Archives: #kiêm luôn kế toán

Nhóm ngành KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN tại khu vực TP. Hà Nội

Danh mục các ngành nghề đào tạo trình độ Đại học Việt Nam.Sau khi đáp ứng được các điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học, cơ sở giáo dục có thể tiến hành làm hồ sơ mở ngành đào tạo. Vậy hồ sơ cần những gì và thủ tục mở ngành đào […]

Những thông tin mới nhất về tuyển sinh Đại học năm NAY

Đến thời điểm hiện tại, một số cơ sở giáo dục đại học (ĐH) đã công bố kế hoạch tuyển sinh NAY. Trong đó, kỳ thi đánh giá năng lực được các đơn vị tổ chức hướng dẫn cụ thể để thí sinh chuẩn bị kiến thức cũng như tâm lý trước khi đăng ký […]