Tag Archives: #y tế và kế toán trường học

Những thông tin mới nhất về tuyển sinh Đại học năm NAY

Đến thời điểm hiện tại, một số cơ sở giáo dục đại học (ĐH) đã công bố kế hoạch tuyển sinh NAY. Trong đó, kỳ thi đánh giá năng lực được các đơn vị tổ chức hướng dẫn cụ thể để thí sinh chuẩn bị kiến thức cũng như tâm lý trước khi đăng ký […]