Tag Archives: #khoi thi

Môn thi khối A14 gồm những gì? Khối A14 học trường nào?

Theo thống kê thì số lượng trường và ngành xét tuyển các khối truyền thống A12, A14, B, C,D1 và các khối năng khiếu vẫn chiếm đại đai số, còn các khối khác (Hay gọi là tổ hợp môn khác) vẫn còn mới có số lượng trường và ngành xét tuyển còn ít. Cụ thể […]