Tag Archives: #Hỗ trợ môn thi khối A12 gồm những gì

Môn thi khối A12 gồm những gì? Khối A12 học trường nào?

Khối A12 gồm những ngành nào? Trường nào. Với sự thay đổi phương án tuyển sinh mới của Bộ GD&ĐT, khối A được mở rộng thành nhiều khối xét tuyển khác nhau. Nếu bạn vẫn đang thắc mắc khối A gồm những môn nào, hãy tham khảo bài viết dưới đây. 1. Khối A12 gồm […]