Tag Archives: #Hỗ trợ giải đáp thắc mắc

Tìm hiểu về Khối thi A18 thi Môn gì? Ngành nào?

Khối A18 gồm những môn nào?. Khối A18 là khối thi cuối cùng trong danh sách những tổ hợp môn thi mở rộng của khối A truyền thống. Tuy nhiên khối thi này gồm những môn thi gì? Ngành nào? Trường nào tuyển sinh thì nhiều thí sinh còn thắc mắc. Thí sinh và phụ […]