Tag Archives: Đại học Xây dựng

Nhóm ngành XÂY DỰNG, CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG tại khu vực phía TP.Hà Nội

ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH “XÂY DỰNG” UY TÍN TRÊN TOÀN QUỐC Trong xu hướng hội nhập quốc tế, Việt Nam kế thừa có chọn lọc và phát triển những tri thức của văn minh nhân loại về công nghiệp hoá vào thị trường Việt Nam. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình […]