Tag Archives: Quản lý xây dựng

Nhóm ngành XÂY DỰNG, CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG tại khu vực phía TP.Hà Nội

ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH “XÂY DỰNG” UY TÍN TRÊN TOÀN QUỐC Trong xu hướng hội nhập quốc tế, Việt Nam kế thừa có chọn lọc và phát triển những tri thức của văn minh nhân loại về công nghiệp hoá vào thị trường Việt Nam. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình […]

Liên Thông Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

Thông tin chi tiết liên thông đại học Kiến Trúc Hà Nội 2022, cụ thể về đối tượng xét tuyển, các ngành đào tạo và hình thức xét tuyển…các bạn xem tại bài viết này. ĐH Kiến Trúc Hà Nội là một trường có danh tiếng trong lĩnh vực đào tạo về Kiến Trúc, Xây Dựng. […]