Tag Archives: Cao Đẳng Thực Hành FPT

Trường Cao đẳng thực hành FPT

Tên trường: Cao đẳng Thực hành FPT Tên tiếng Anh: FPT Practical College Mã trường :  Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – liên thông – hợp tác quốc tế CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành […]