Tag Archives: Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương

Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương Tên tiếng Anh: National Economics & Technical College (NETC) Mã trường: CDT0140 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình […]