Tag Archives: Yên Hoà

Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương Tên tiếng Anh: National Economics & Technical College (NETC) Mã trường: CDT0140 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình […]

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Tên trường: Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi Community College (HACO) Mã trường: CHN Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình […]