Tag Archives: Cao đẳng Công nghiệp In

Trường Cao đẳng Công nghiệp In

Trường là cơ sở đào tạo ngành in duy nhất trong cả nước       Mở rộng các hệ đào tạo, khai thác mọi nguồn lực thúc đẩy sự lớn mạnh không ngừng của nhà trường, Trường đã có 05 khoa và tổ bộ môn:  Khoa Công nghệ In, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa công nghệ […]