Tag Archives: Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Tên trường: Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi Community College (HACO) Mã trường: CHN Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình […]