Tag Archives: cac truong cao dang

Cao Đẳng khu vực Đà Nẵng

STT Mã trường Tên trường 1 CDD0405 Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng 2 CDT3401 Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung 3 CDT0408 Cao đẳng Công nghệ Thông tin (Đại học Đà Nẵng) 4 CDT0404 Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng 5 CDT0402 Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung […]

Danh Sách Cao đẳng khu vực miền Bắc

Là một trong những tỉnh Thành khu vực miền Bắc tập trung số lượng lớn các trường cao đẳng trên cả nước, nhiều thí sinh vẫn còn rất bối rối trước “ma trận” các trường cao đẳng, các ngành học, hệ đào tạo ở những trường này. Hiểu được tâm lý đó, chúng tôi đã thống […]

Cao đẳng Công thương Việt Nam (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Cao đẳng Công thương Việt Nam (Cơ sở Hà Nội) Tên tiếng Anh: Vietnam Industrial and Commercial College Mã trường: CDD1204 Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung […]