Tag Archives: Cao đẳng Công thương Hà Nội

Trường Cao Đẳng Công thương Hà Nội

Tên trường: Cao đẳng Công thương Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi College of Industry and Trade (HCIT) Mã trường: CDD0141 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 Chuẩn đầu ra các ngành […]

Cao đẳng Công thương Việt Nam (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Cao đẳng Công thương Việt Nam (Cơ sở Hà Nội) Tên tiếng Anh: Vietnam Industrial and Commercial College Mã trường: CDD1204 Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung […]