Tag Archives: Bến Nghé

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Tên trường: Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng Ký hiệu trường: CKC Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Các ngành […]