Tag Archives: Quận 1

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM

Tên trường: Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM Mã trường: CVN Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp –  Cao đẳng CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Các ngành đào tạo trình […]

Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Mã trường: CDD0201 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp –  Cao đẳng CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Các ngành đào tạo trình độ […]

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ

Tên trường: Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ (tên Tiếng Anh: Nguyen Truong To Technical College). Mã trường: CDD0211 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Sơ cấp – Trung cấp – Cao đẳng CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình […]

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Tên trường: Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng Ký hiệu trường: CKC Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Các ngành […]

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM

Tên trường: Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM Mã trường: CVN Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Liên kết Quốc tế. Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ […]