Tag Archives: Bach Mai Medical College (BMMC)

Cao đẳng Y tế Bạch Mai (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Cao đẳng Y tế Bạch Mai Tên tiếng Anh: Bach Mai Medical College (BMMC) Mã trường: CBM Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Liên thông – Tại chức Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo […]