Tag Archives: 765A Nguyễn Văn Linh

Trường Cao đẳng nghề Long Biên

Tên trường: Cao đẳng nghề Long Biên Tên tiếng Anh: Long Bien Vocational College Loại trường:  Bán Công Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – liên thông – hợp tác quốc tế Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các […]