Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ

Tên tiếng Anh: Dang Van Ngu Medical College

Mã trường: YT02

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Liên thông – Tại chức

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Địa chỉ: Số 36 Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: truongytdvn@gmail.com; tuyensinh@ytdvn.edu.vn; dangvanngu@ytdvn.edu.vn

Website: http://ytdvn.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/ytdvn.edu.vn/

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ có chức năng đào tạo nhân lực có trình độ Cao đẳng chuyên ngành  Kỹ thuật viên xét nghiệm y học và các chuyên ngành khác khi được các cấp có thẩm quyền cho phép; đào tạo lại về chuyên ngành, nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế về đào tạo theo quy định của Bộ Y tế và luật pháp quy định.

1) Đào tạo và đào tạo lại.

 1. a) Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh kỹ thuật viên trung cấp theo mã ngành đã được Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

 2. b) Đào tạo kỹ thuật viên trung học tại Viện theo mã ngành đã được Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

 3. c) Tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý người học và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền.

 4. d) Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tổ chức biên soạn và trình Bộ Y tế phê duyệt giáo trình của các ngành đào tạo trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định do Hiệu trưởng nhà trường thành lập.

 5. e) Tổ chức bộ máy nhà trường, tuyển dụng, quản lý, sử dụng và đãi ngộ cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước.

 6. f) Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền về kiểm định chất lượng giáo dục. Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục.

 7. g) Tổ chức đào tạo lại và đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên môn kỹ thuật theo mã ngành cho các tuyến theo qui định của pháp luật.

2)Nghiên cứu khoa học:

 1. a) Tổ chức nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên ngành.

 2. b) Thực hiện các dịch vụ khoa học – kỹ thuật, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

3)Hợp tác quốc tế.

 1. a) Chủ động khai thác nguồn viện trợ, đầu tư đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, cung cấp trang thiết bị và xây dựng cơ bản với các tổ chức và cá nhân nước ngoài; tranh thủ sự viện trợ, giúp đỡ của nước ngoài về vật chất, kỹ thuật, kiến thức để xây dựng Trường ngày càng phát triển.

 2. b) Hợp tác với các cơ quan đào tạo, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới theo qui định của pháp luật để đào tạo,nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học phục vụ đào tạo.

 3. c) Hợp tác với các tổ chức, các nước trong khu vực và trên thế giới để tổ chức các lớp đào tạo, hội nghị, hội thảo khoa học, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo theo qui định của pháp luật.

 4. d) Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế tới Trường; cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài và nhận chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại Trường. Trườngphải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhân sự do Trường cử hoặc cho phép ra nước ngoài, đồng thời phải chịu trách nhiệm tổ chức việc quản lý hộ chiếu của các đối tượng trên ngay sau khi về nước để đảm bảo hộ chiếu được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và quản lý các đoàn ra, đoàn vào theo qui định của pháp luật.

4)Quản lý đơn vị.

 1. a) Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá.

 2. b) Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và chi cho các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

 3. c) Phối hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân, trong hoạt động giáo dục; tổ chức cho cán bộ, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội.

 4. d) Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hoá, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong nước nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng và việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, bổ sung nguồn lực cho nhà trường.

Các nhiệm vụ khác sẽ được thực hiện sau khi được Bộ Trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *