Tuyển sinh trực tuyến chia sẻ Ngành Quản trị văn phòng

Ngành Quản trị văn phòng nằm trong top 100 các vị trí việc làm tốt nhất theo xếp hạng của tổ chức U.S News Rankings (Hoa Kỳ, số liệu năm 2014). Tại Việt Nam, theo kết quả khảo sát của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), năm 2013, hơn 95% sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng đã có việc làm trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp.
Ngành Quản trị văn phòng
Giới thiệu chung
Ngành Quản trị văn phòng đào tạo cử nhân ngành Quản trị văn phòng có kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn về nghiệp vụ trong công tác văn thư, lưu trữ, quản trị hành chính, văn phòng và có kiến thức chuyên sâu về ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông, các chuẩn quốc tế về Công nghệ thông tin và Truyền thông trong việc tin học hóa công tác văn thư, lưu trữ và quản trị hành chính, văn phòng. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ đáp ứng tốt cho mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, văn phòng và góp phần triển khai Chính phủ điện tử tại các cơ quan, đơn vị.
Chương trình đào tạo ngành QTVP bao gồm hai mảng kiến thức chính:
+ Kiến thức về nhà nước, pháp luật và luật hành chính Việt Nam, kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước, công tác văn thư, lưu trữ, quản trị hành chính văn phòng; Tổ chức và khai thác các tài liệu, lưu trữ khoa học, lập và quản lý hồ sơ và con dấu, soạn thảo các hợp đồng,…
+ Nghiên cứu, khai thác và ứng dụng các chuẩn Quốc tế về CNTT&TT như (MOS – Microsoft Word Specialist; IC3) phục vụ công tác văn thư – lưu trữ, quản trị văn phòng, Khai thác và ứng dụng các phần mềm tin học như quản trị nguồn nhân lực, điện tử, quản lý văn bản điện tử, văn phòng điện tử E-Office. Phân tích và thiết kế, xây dựng các hệ thống thông tin văn phòng điện tử dựa trên môi trường mạng máy tính, Thiết kế các trang thông tin điện tử phục vụ công tác quản lý hồ sơ một cửa, quản lý hành chính điện tử, cải cách thủ tục hành chính, văn phòng và triển khai các hệ thống chính phủ điện tử.
– Ngành Quản trị văn phòng gồm 03 chuyên ngành:
+ Quản trị văn phòng
+ Quản trị Hành chính – Văn phòng
+ Quản trị Hành chính công
– Khối thi: A, A1, C, D
– Thời gian đào tạo: 04 năm
– Bằng cấp: Cử nhân Quản trị văn phòng
Kỹ năng cơ bản
1. Kỹ năng nghề nghiệp
Có khả năng thực hiện thành thạo tin học căn bản và có kỹ năng giải quyết các vấn về chuyên môn bằng các ứng dụng của phần mềm MicrosoftOffice.
Nắm vững và sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng thuộc chuyên ngành đào tạo.
Nắm vững và thành thạo các kỹ năng xử lý các vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm máy tính của hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong văn phòng.
Nắm vững và thành thạo các kỹ năng phân tích, thiết kế,xây dựng vàvận hành các hệ thống mạng, hệ thống thông tin phục vụ cho công tác quản trị văn phòng và quản lý văn bản, hồ sơ tài liệu.
Có khả năng nghiên cứu và khai tháckiến thức trong lĩnh vực quản trị văn phòng.
Có khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề.
2. Kỹ năng mềm
Có khả năng tự học và nghiên cứu nâng cao trình độ cá nhân về lĩnh vực quản trị văn phòng.
Có khả năng thuyết trình và sử dụng thành thạo các phương tiện điện tử hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động thuyết trình.
Có khả năng giao tiếp ứng xử, đàm phán và tạo lập mối quan hệ.
Có khả năng tư duy, độc lập giải quyết công việc và làm việc theo nhóm.
Kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.
Có trình độ tiếng Anh TOEIC 350 điểm hoặc tương đương.
Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp
Gồm các chuyên ngành: Quản trị văn phòng, Quản trị hành chính văn phòng, Quản trị hành chính công.
Sinh viên học ngành Quản trị văn phòng khi tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Quản trị văn phòng và có thể làm việc như:
Thư ký tổng hợp, quản trị viên hành chính văn phòng, chuyên viên văn phòng, nhân viên văn thư – lưu trữ trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp, trợ lý hành chính cho các cấp lãnh đạo, các cấp quản lý.
Cán bộ phụ trách, quản lý và điều hành các hoạt động văn phòng của cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức kinh tế – chính trị – xã hội, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy các chuyên ngành: Quản trị văn phòng, Quản trị hành chính văn phòng, Quản trị hành chính công ở các cơ sở đào tạo.
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đại học, cử nhân Quản trị văn phòng có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc học cao học và nghiên cứu sinh để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Quản trị văn phòng, Văn thư – lưu trữ.
Nguồn tin: ictu.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *