Trường trung học phổ thông M. V. Lômônôxốp – Hà Nội

Sự hình thành Hệ thống giáo dục Lômônôxốp

Từ năm 2010, Hội đồng cổ đông đã nêu phương hướng mở trường tiểu học để hoàn thiện Hệ thống giáo dục phổ thông. Ngày 17/8/2012 Hội đồng cổ đông (HĐCĐ) của trường đã họp và ra Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐCĐ về việc tiếp tục thực hiện ý tưởng mở trường tiểu học của nhiều kì họp trong những năm trước. Mục đích của việc mở trường được HĐCĐ và HĐQT thống nhất là: Hoàn thiện mô hình giáo dục phổ thông với ba cấp học để xây dựng Hệ thống giáo dục Lômônôxốp bền vững; tận dụng CSVC (đã và đang cho các trường giáo dục chuyên nghiệp sử dụng) để phục vụ giáo dục phổ thông, trong đó chuẩn bị CSVC thật tốt để các em tiểu học được hưởng những tiện nghi tốt nhất; xây dựng được mô hình trường tiểu học có phương pháp dạy học đổi mới, nội dung giáo dục tốt, giúp trẻ em vừa hoàn thiện chương trình của Bộ GD&ĐT vừa được vui chơi theo các chủ đề để tự tin học tiếp bậc THCS.

– Từ tháng 12/2012 Hội đồng quả trị của trường đã hoàn thành hồ sơ xin thành lập trường tiểu học, sau nhiều lần chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục kiểm tra, họp bàn, ngày 19/3/2013 Chủ tịch UBND Huyện Từ Liêm ông Lê Anh Thư (Bí thư Huyện ủy) đã kí Quyết định số 1536/QĐ-UBND cho phép thành lập Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình, Quyết định số 1537/QĐ-UBND công nhận Hội đồng quản trị Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình gồm ông Nguyễn Phú Cường làm Chủ tịch, ông Nguyễn Văn Châu làm Phó Chủ tịch, ông Ngô Trọng Ngà và bà Ngô Thị Hồng Hà làm ủy viên.

– Cuộc họp HĐCĐ của trường ngày 30/3/2013 với Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐCĐ đã thông qua những điểm cơ bản trong Qui chế tổ chức hoạt động của trường tiểu học, trong đó có qui định: Hội đồng cổ đông hiện nay của Trường THPT M.V. Lômônôxốp là HĐCĐ của Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình. Mọi nguồn vốn đầu tư, nguồn thu, chi, hưởng lợi hay rủi ro đều được thực hiện như đã thực hiện với Trường THPT M.V. Lômônôxốp. HĐQT và BKS hiện nay của Trường THPT M.V. Lômônôxốp cũng đồng thời là HĐQT và BKS của Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình. Cuộc họp cũng nhất trí mời bà Nguyễn Thị Thúy Liên nguyên chuyên viên phụ trách tiểu học Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Dịch Vọng A làm Hiệu trưởng của trường.

 Ngày 20/6/2013 2013 Chủ tịch UBND Huyện Từ Liêm ông Lê Anh Thư đã kí Quyết định số 3321/QĐ-UBND công nhận bà Nguyễn Thị Thúy Liên là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình.

Vậy là từ tháng 3/2014 đã hình thành Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp gồm Trường THPT M.V. Lômônôxốp (THCS-THPT) và tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình. Ngày 04/9/2013 Lễ khai giảng Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp đã khai trương Hệ thống GD LMNX và Chủ tịch HĐQT đã chính thức công bố Logo của Hệ thống:

 Logo của Hệ thống Giáo dục Lômônôxôp có hình quả địa cầu xoay chuyển và hình ảnh tượng trưng cho những con người đang giang rộng vòng tay vươn tới tương lai. Logo được thiết kế trong thế chuyển động. Trái đất này quay không ngừng nghỉ, cũng như sự phát triển và tiến bộ không ngừng của xã hội loài người. Giáo dục có trách nhiệm đào tạo con người, vì sự phát triển chung, nên giáo dục cũng vận động một cách bền bỉ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *