Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

Tên trường: Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

Tên tiếng anh: Vietnam – Korea Industrial Technical College

Mã trường: CDD2902

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Sơ cấp – Trung cấp – Cao đẳng – hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Địa chỉ: Đường Hồ Tông Thốc – Nghi Phú – TP.Vinh – Tỉnh Nghệ An

Website: http://vkc.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/viethanna/

Tải hồ sơ tuyển sinh tại đây

Đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

Mục tiêu cụ thể: Đối với từng trình độ do trường đào tạo là:Đào tạo trình độ sơ cấp để người học có năng lực thực hiện được các công việc đơn giản của một nghề cùng với đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động;

Đào tạo trình độ trung cấp để người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ sơ cấp và thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm;

Đào tạo trình độ cao đẳng để người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc.

Đào tạo lao động kỹ thuật có các cấp trình độ khác nhau (cao đẳng, trung cấp, sơ cấp) 12 nghề: Điện tử công nghiệp; Cơ điện tử, Quản trị mạng máy tính, Điện công nghiệp, Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp, Công nghệ ô tô, Cắt gọt kim loại, Bảo trì thiết bị cơ khí, Hàn, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc, Kỹ thuật làm bánh Hàn Quốc. Trang bị cho người học năng lực thực hành tương xứng với trình độ đào tạo, có các phẩm chất về chính trị, tác phong công nghiệp, kiến thức, kỹ năng và sức khoẻ đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

Tổ chức nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu giáo dục nghề nghiệp ở trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp đối với các nghề Điện tử công nghiệp; Cơ điện tử, Quản trị mạng máy tính, Điện công nghiệp, Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp, Công nghệ ô tô, Cắt gọt kim loại, Bảo trì thiết bị cơ khí, Hàn, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Kỹ thuật làm bánh.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, kế hoạch tuyển sinh và tổ chức thực hiện. Tổ chức các hoạt động dạy và học, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ theo qui định của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề cho người lao động.

Tổ chức Huấn luyện và cấp chứng nhận an toàn-vệ sinh lao động cho tất cả HSSV trường trung cấp, Cao đẳng, Đại học và các doanh nghiệp tại Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.

Đào tạo lại, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, công nhân kỹ thuật; Kiểm tra, thi nâng bậc thợ cho các lao động trong các doanh nghiệp, nhà máy, đơn vị sản xuất.

Liên kết đào tạo các bậc học khác nhau với các trường, cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế.

Tuyển dụng, bồi dưỡng, đào tạo, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường theo các qui định của luật lao động, luật giáo dục nghề nghiệp.

Tư vấn và giới thiệu việc làm sau đào tạo; Đào tạo ngoại ngữ và cấp chứng chỉ đào tạo; Đào tạo giáo dục định hướng cho xuất khẩu lao động; Sản xuất dịch vụ vừa và nhỏ phục vụ đào tạo.

Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ về kỹ thuật và công nghệ vào công tác đào tạo và sản xuất.

Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong việc dạy người và giáo dục nghề nghiệp.

Quản lý sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của trường theo đúng qui định của pháp luật.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo qui định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu và nhu cầu cần thiết theo qui định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *