Trường Cao đẳng Cộng động Lai Châu

Tên trường: Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

Tên Tiếng Anh: Lai Chau Community College (viết tắt: LCC)

Mã trường: CDD0701

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Tại chức

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Địa chỉ: Phường Quyết Thắng – TP Lai Châu

Email: laichaucc@gmail.com

Website: http://laichaucc.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/cdcdlaichau/?rf=1396240793946567

Ngành/ nghề đào tạo

Hệ đào tạo

Cao đẳng

Trung cấp

Giáo dục Mầm non

x

Tiếng Anh

x

Công nghệ thông tin

x

Kinh doanh thương mại

x

Lâm sinh

x

Điện công nghiệp

x

Kỹ thuật xây dựng

x

Vận hành máy thi công nền

x

Công nghệ ô tô

x

Lâm sinh

x

Khuyến nông lâm

x

Thú y

x

Trồng trọt và bảo vệ thực vật

x

Kỹ thuật chế biến món ăn

x

May thời trang

x

Tin học ứng dụng

x

Kế toán doanh nghiệp

x

Hướng dẫn du lịch

x

Y sỹ

x

Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014. Điều 8 Điều lệ Trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 1308/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/04/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng, Điều 2 của Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu và các quy định khác của pháp luật có liên quan, cụ thể:

 1. Đào tạo theo 03 cấp trình độ (Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp), đào tạo thường xuyên theo quy định và thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước cho người học nói chung và học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số.

 2. Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh theo quy định. Liên kết đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động của tỉnh và nguồn nhân lực theo nhu cầu của xã hội ở trình độ thạc sỹ, đại học và các ngành cao đẳng, trung cấp, đào tạo thường xuyên, bồi dưỡng ngắn hạn mà trường chưa được cấp phép đào tạo; hợp tác quốc tế về đào tạo.

 3. Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; hợp tác, liên kết tổ chức đào tạo và tổ chức các dịch vụ sản xuất.

 4. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong hoạt động đào tạo nhân lực.

 5. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trường.

 6. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tuyển sinh và quản lý người học; Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước cho người học nói chung và theo hình thức dân tộc nội trú nói riêng cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số.

 7. Công bố công khai mục tiêu, chương trình đào tạo; điều kiện để bảo đảm chất lượng dạy và học; mức học phí và miễn, giảm học phí; kết quả kiểm định chất lượng đào tạo; hệ thống văn bằng, chứng chỉ của trường; vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp và các biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo.

 8. Tổ chức giảng dạy, học tập theo mục tiêu, chương trình đào tạo; hợp đồng với doanh nghiệp cho người học thực hành và thực tập; cấp bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp cho người học.

 9. Được sử dụng chương trình đào tạo của nước ngoài đã được tổ chức giáo dục, đào tạo nước ngoài hoặc quốc tế có uy tín công nhận về chất lượng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo quy định của pháp luật.

 10. Liên kết hoạt động đào tạo trong nước; liên kết hoạt động đào tạo với nước ngoài theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và pháp luật có liên quan.

 11. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

 12. Xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa.

 13. Đề xuất việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo, viên chức, người lao động theo phân cấp quản lý cán bộ; tổ chức cho nhà giáo thực tập sản xuất tại doanh nghiệp để cập nhật, nâng cao kỹ năng nghề; tổ chức cho nhà giáo, viên chức, người lao động và người học tham gia các hoạt động xã hội.

 14. Thực hiện kiểm định và bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định.

 15. Tư vấn đào tạo, tư vấn việc làm cho người học.

 16. Được tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

 17. Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, pháp luật có liên quan của thị trường lao động ngoài nước đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình đào tạo khi tổ chức đào tạo cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

 18. Nghiên cứu khoa học để phục vụ và nâng cao chất lượng đào tạo; ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

 19. Thực hiện quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 20. Có cơ chế để người học, nhà giáo và xã hội tham gia đánh giá chất lượng đào tạo nghề nghiệp.

 21. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

 22. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *