Tag Archives: xã Vị Tân

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

Tên trường: Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang Tên tiếng Anh: Hau Giang Community College Mã trường: CDD6402 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ […]