Tag Archives: VB2 Cao Đẳng Ngoại Ngữ Hàn Quốc

VB2 Đại Học Hà Nội Khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc (Cơ sở Hà Nội)

VB2 Đại Học Hà Nội Khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc (Cơ sở Hà Nội).Căn cứ chương trình đào tạo đại học hệ Vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc và kế hoạch năm học nay, Nhà trường sẽ tổ chức thi tốt nghiệpcho các học viên hệ Vừa làm […]