Tag Archives: Vạn Hạnh

Trường Cao đẳng Quốc tế VABIS

Tên trường: Cao đẳng Quốc tế Vabis Tên tiếng Anh: VABIS INTERNATIONAL COLLEGE Mã trường: CDD5204 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – hợp tác quốc tế CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung […]