Tag Archives: Quang Binh Vocational College

Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình

Tên trường: Cao đẳng nghề Quảng Bình Tên tiếng Anh : Quang Binh Vocational College Mã trường: CCD3101 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Sơ cấp – Trung cấp – Cao đẳng -liên thông – hợp tác quốc tế CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các […]