Tag Archives: Q. Ô Môn

Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ

Tên trường: Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ Tên tiếng Anh: Southern College for Engineering and Agriculture) Mã trường: CDT5501 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo:  Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành […]