Tag Archives: phường Trung Sơn

Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

Tên trường: Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô Mã trường: CĐT 2701 Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Các […]