Tag Archives: #Nghị quyết 19

Những điểm mới trong tuyển sinh đại học, cao đẳng Chính Quy

Hiện tại, một vài trường đã công bố phương án tuyển sinh Nay. Nhìn chung, phương án tuyển sinh năm tới không có nhiều biến động so với năm trước. Tuy nhiên, cũng có một số điểm mới đáng chú ý thí sinh cần chú ý để tăng cơ hội vào đại học. Tổ chức […]