Tag Archives: hoạt động

Đại Học Luật, Đại Học Quốc Gia Tuyển Sinh VB2 Ngành Luật Học

Khoa luật – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh chương trình đào tạo cử nhân văn bằng hai, hệ vừa làm vừa học ngành Luật, năm 2021 tại Cao Đẳng Luật Hà Nội ” Dịch Vụ Pháp Lý , chi tiết như sau: Hệ đào tạo Ngành Luật (Law), […]

Danh mục các Ngành nghề đào tạo trình độ Cao đẳng nghề

Thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề giáo dục nghề nghiệp. Nếu doanh nghiệp bạn đang có ý định thành lập công ty kinh doanh ngành nghề giáo dục nghề nghiệp hoặc muốn mở rộng hoạt động của mình thì cần chuẩn bị các thủ tục pháp lý đăng ký bổ sung hoạt động […]