Tag Archives: Đăng ký

Quy chế đào tạo mới có lợi cho sinh viên

Trong dự thảo Quy chế đào tạo trình độ đại học (ĐH) sắp được Bộ GD&ĐT ban hành có nhiều quy định mới có lợi cho sinh viên như được chuyển ngành, chuyển trường, công nhận tín chỉ, cải thiện điểm… Quy chế đào tạo mới cho phép Cơ hội chuyển trường, chuyển ngành T […]

Danh mục các Ngành nghề đào tạo trình độ Cao đẳng nghề

Thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề giáo dục nghề nghiệp. Nếu doanh nghiệp bạn đang có ý định thành lập công ty kinh doanh ngành nghề giáo dục nghề nghiệp hoặc muốn mở rộng hoạt động của mình thì cần chuẩn bị các thủ tục pháp lý đăng ký bổ sung hoạt động […]