Tag Archives: Đắk Lắk

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic (Cơ sở Tây Nguyên)

Cao đẳng FPT Polytechnic (FPT Polytechnic) là trường đào tạo trong lòng doanh nghiệp, xuất phát từ Tập đoàn FPT, đào tạo sinh viên với triết lý “Thực học – Thực nghiệp. FPT Polytechnic được thành lập vào tháng 7 năm 2010. Hiện tại, FPT Polytechnic đang có 7 cơ sở trên toàn quốc. Vũ […]