Tag Archives: Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm

Tên trường: Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Tên tiếng Anh: Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng Mã trường: CDT2501 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông – Liên kết đào tạo Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung […]