Tag Archives: Danh mục

Danh mục các ngành nghề đào tạo trình độ Đại học

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGÀNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Dựa theo chương trình khung do Bộ GD&ĐT ban hành) Khối ngành Khoa học tự nhiên – Ngành Toán học – Ngành Toán tin – Ngành toán ứng dụng – Ngành Khoa học tính toán – Ngành thống kê – Vật lý – Ngành Vật lý […]