Tag Archives: College of Trade

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại

Tên trường: Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại Tên tiếng Anh: College of Trade, Economics and Techniques (CTET) Mã trường: CTH Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – liên thông – hợp tác quốc tế Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo […]