Tag Archives: College of Economics and Food Technology

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Thực phẩm

Tên trường: Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm Tên tiếng Anh: College of Economics and Food Technology Mã trường: CDT0307 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào […]