Tag Archives: College of Economic – Technology for Industry and Commerce

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Thương

Tên trường: Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công thương  (tên viết tắt: CETIC hay College of Economic – Technology for Industry and Commerce) Mã trường: CDT2801 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các […]