Tag Archives: Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn (Cơ sở TPHCM)

Thứ nhất, cơ sở vật chất chuẩn “5 sao”Tên trường: Cao đẳng Quốc tế Sài Gònn (cơ sở TP HCM) Mã trường: Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu […]