Tag Archives: Cao đẳng Y tế Cà Mau

Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau

Tên trường: Cao đẳng Y tế Cà Mau (tên tiếng Anh: Ca Mau Medical College) Mã trường: CDD6103 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ […]