Tag Archives: Cao đẳng Y tế Bình Dương

Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương

Tên trường: Cao đẳng Y tế Bình Dương Tên tiếng Anh: Binh Duong Medical College Mã trường: CDD4405 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ […]