Tag Archives: Cao đẳng Y tế Bắc Ninh

Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh

Tên trường: Cao đẳng Y tế Bắc Ninh Tên tiếng Anh: Bac Ninh Medical College Địa chỉ: Khu phố Thượng, phường Khắc Niệm, Bắc Ninh Website: https://ytebacninh.edu.vn/ Facebook: https://www.facebook.com/ytebacninh.edu.vn/ Mã tuyển sinh: CDD1908 Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông – Liên kết Quốc tế Chuẩn đầu ra các ngành Khung […]