Tag Archives: Cao đẳng Y Dược Hồng Đức

Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức

Tên trường: Cao đẳng Y Dược Hồng Đức Tên tiếng Anh: Hong Duc Medical School Mã trường: CHD Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ […]