Tag Archives: Cao đẳng Xây dựng số 1

Cao đẳng Xây dựng số 1 (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Cao đẳng Xây dựng số 1 Tên tiếng Anh: Construction Technical College No 1 (CTC1) Mã trường: CDT0129 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình […]