Cao đẳng Xây dựng số 1 (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Cao đẳng Xây dựng số 1

Tên tiếng Anh: Construction Technical College No 1 (CTC1)

Mã trường: CDT0129

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Địa chỉ: Đường Trung Văn – phường Trung Văn – quận Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội

Email: ctc1@ctc1.edu.vn – phongdaotaoctc1@gmail.com

Website: http://ctc1.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/caodangxd1/

Không ngừng cải tiến phương pháp quản lý; nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động vì sự tiến bộ của cộng đồng.

Mở rộng các ngành nghề đào tạo, phát triển mô hình đào tạo 9+3, 9+5 dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, liên kết đào tạo với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp cho các công nhân và cán bộ kỹ thuật.

Chuyển đổi mạnh mẽ quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực, kỹ năng và phẩm chất người học, lấy người học là trung tâm.

Đào tạo đội ngũ cán bộ, viên chức có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cao, có phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường và Xã hội.

Duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng kết hợp tự đánh giá và đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tăng cường phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ thông tin, hợp tác quốc tế phục vụ giảng dạy và học tập.

Xây dựng cơ sở vật chất của Nhà trường theo hướng năng động, hiện đại, đa năng, đạt chuẩn quốc gia và khu vực.

Đào tạo cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ bậc cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành xây dựng phục vụ nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh và quốc phòng.

– Nghiên cứu thực nghiệm khoa học – công nghệ và tư vấn, đầu tư xây dựng, phục vụ đào tạo theo quy định của pháp luật.

– Căn cứ đường lối, chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhu cầu phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng, tiến hành xây dựng và trình Bộ Xây dựng, phê duyệt mục tiêu chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, nội dung đào tạo các ngành, nghề Bộ Xây dựng giao cho trường đào tạo.

– Tổ chức thực hiện đào tạo cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ có trình độ cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật thuộc các nghề xây dựng được Bộ Xây dựng giao, đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện.

– Tổ chức bồi dưỡng và đào tạo lại cho cán bộ trong và ngoài ngành xây dựng, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với ngành, nghề đào tạo của trường.

– Tổ chức triển khai nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ tiên tiến, các kết quả nghiên cứu đạt chất lượng cao, phục vụ lao động sản xuất kinh doanh của ngành xây dựng.

– Tổ chức các dịch vụ tư vấn đầu tư, thiết kế, thi công xây dựng, chuyển giao công nghệ chuyên ngành xây dựng, các dịch vụ về sản xuất, dịch vụ phục vụ sinh viên – học sinh theo quy định của pháp luật.

– Phát triển quan hệ hợp tác liên kết với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học dể thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo được Bộ Xây dựng giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *