Tag Archives: Cao đẳng Việt Đức Nghệ An

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Nghệ An

Tên trường: Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An Mã trường: CDD2901 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Sơ cấp – Trung cấp – Cao đẳng – Liên kết Quốc tế. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung […]