Tag Archives: Cao đẳng Thống kê

Trường Cao đẳng Thống kê

Tên trường: Cao đẳng Thống kê Tên tiếng Anh: College of Statistics (COS) Mã trường: CDT1902 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng Khung chương […]