Trường Cao đẳng Thống kê

Tên trường: Cao đẳng Thống kê

Tên tiếng Anh: College of Statistics (COS)

Mã trường: CDT1902

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Liên thông

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Địa chỉ: Số 568 đường Thành Cổ – Phường Vệ An – TP Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh

Email: cdthongke@bacninh.edu.vn

Website: http://cos.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/Thongke.Cos.edu.vn/

Cao đẳng Thống kê là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật; đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các trường đào tạo chuyên nghiệp của ngành Thống kê; sẵn sàng hội nhập quốc tế.

   Trường Cao đẳng Thống kê có 20 chuyên ngành đào tạo các hệ, trong đó: hệ trung cấp 15 chuyên ngành, hệ cao đẳng 20 chuyên ngành và liên kết đào tạo đại học, thạc sỹ 15 chuyên ngành. Trong tiến trình phát triển của nhà trường từ nay đến năm  NAY, trường dự kiến sẽ mở 16 chuyên ngành hệ đại học, 5 ngành thạc sỹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *